Sunday, August 14, 2011

31-DAY WRITING CHALLENGE #001 - TULA

This is an attempt to respond to the Buwan ng Wika Writing Challenge, so, magfifilipino ako sa mga may ganiyang pamagat. Ang pasimuno po ata nito ay si Ginoong German Gervacio. Dahil matagal na silang nagsimula, simula pa lang ng Agosto, pipilitin kong dumoble ng post kada araw tas mandaraya na lang ako sa pamamagitan ng pagsasalin o adaptasyon kung walang maisulat. Pinaskil ko na rin ito dito sa personal kong blog para ang makita rin ng hindi ko facebook kontak. Salamat ho sa pagbisita.

Titi sa Noo Challenge ni Arbeen Acuña

Madaming naghahamon:
"Kung litrato ng lolo
o bayaw o nanay o
bayawak o aso

n'yo ang lagyan sa noo
ng titi? Okay lang ba
sa inyo? Natutuwa
kayo sa Kristong daga

ang tainga? Si Allah
at ang mga Muslim din,
inyong lapastanganin
sa ngalan din ng sining!"

May mali d'yan sa hiling.
Kung bababuyin ang d'yos
na tinuring, binastos
n'yo ako sa paglimot

na 'di lang d'yos n'yo ang d'yos.
Bilang tugon sa hamon:
imahen ng idolo
ay lalagyan ng uten.Pero I felt na I can't.
Kahit 'di maooffend,
kahit pa omnipotent
'tong si Maynard James Keenan.

No comments:

Post a Comment

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]