Monday, June 30, 2014

mid-year accounting 2014

as [mentioned] in my very first post ever for this goddamn year, i intended to note progress, or lack thereof, hence this mid-year report


[discLab] re-published a slightly modified paper, "Intersecting Spaces: A General and The Supremo"in [one], [two], [three] parts (check later, at this very moment, the site seems inaccessible), the essay first appeared in [Salita ng Sandata]; "Pag-ibig ang Pulad ng mga Ulat", in [Transfiksyon: Mga Kathang In-transit]; and "Mikrokosmo" in [Like/Unlike: Kwentong Facebook Status at Politika ng Agam-agam]; article "Fortun, Forensics and the Yolanda Aftermath: Recovery, Storage, System Restore, Repeat" in UP Forum, and "Indigenous Research: Settle to Unsettle, Learn to Unlearn," forthcoming, same publication, will be out there in a week or two. six year taxabbatical apparently appeared as apparition in the slate 2014 planner. also, more [salungguhit]. also, cover image, poems and translations, [Pingkian] Journal for Emancipatory and Anti-imperialist Education, volume 2 number 2. and, last but not the least, was glad to be part of [kritika] 2014, presented a paper about Gerry Alanguilan's Elmer. that's all, repafolks. for now.


Sunday, June 29, 2014

bilangan na ng araw

Pagbibilang
malayang salin ni Tilde Acuña
ng tula ni Philip Larkin


Madaling gawin
Ang pag-iisip nang nakabatay sa isa--
Isang silid, isang banig, isang silya,
Isang taong naririyan,
Makabuluhan; isang tungkos
Ng nais ang matutugunan,
Isang napunang ataul.

Ngunit mas mahirap gawin
Ang pagbibilang hanggang dalawa;
Dahil kailangang ikaila ang isa
Bago ito masubukan.

Thursday, June 26, 2014

pieta, disappeared scholars, hostaged justice

in commemoration of the 8th year of the cadapan-empeno abduction

pieta (2013)

disappeared scholars, hostaged justice (2014)

note: i am also appending an article i wrote for the UP Forum (March-April 2012) Women's month issue, wherein i interviewed Nanay Linda; read the article after the cut.

Pamana at Pagkalinga ng mga Inang Makabayan

Wednesday, June 25, 2014

Tag-ani, Taong-mamamatay, Tagos

Hind ko tiyak kung saan galing ang sulsol na muling yumari ng tula at magsalin. Ang inisyal kong balak para sa blog na ito, ay ang pagpopost ng patalastas, i.e. progress (or lack thereof) report, mid-year carcasses, ganyan. Pero dahil hindi naman ako aktibong makalahok sa wasakan hinggil sa wika, wala naman ako sa posisyon, sa aba kong palagay, kaya baka ito ang naging labasan ko ng buntong hininga. May ilang haka-haka at kuru-kuro naman na ako rito, salamat sa paanyaya at sa paglalabas sa tekstong bopis, pero marami pa akong hindi mailagay sa kinalalagyan. Nagkaroon ng porum, may opinyon ang maraming tao at sa katunayan, medyo namangha ako sa pagiging popular ng isyu ng wika. Pero, hindi ko alam, ito siguro ang aking munting ambag, bukod pa sa pagdalo at pagiging odyens at reader ng mga porum at mga kolum: isang tula sa payak na porma, isang salin ng sipi ng nobela at isang salin ng tula ng hukbo:


Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]