About | Call for Cthulhu?


urriculum Vitae? Seriously?
Okay, allow me to sell my soul self.


CV? Please send me an email. As if employers go google for employees! Anyway, in a nutshell, I graduated cum laude (yes, numerical grades don't matter, but it matters in this *lengthy explanation here!*) from UPLB's BA Communication Arts Curriculum. I was nominated for the 2010 College of Arts and Sciences Most Outstanding Student Award (pero, of course, olats, as expected); a Fellow for Filipino Poetry and Fiction at the 10th IYAS--a national creative writing workshop; the founder of KarMa (Kartunista-Manunulat) Kolektib; and a former Editor in Chief of the UPLB Perspective, the Official Student Publication of UPLB. I have a list of selected publications here (publications are actually mentioned in here already!). I have also been part of visual-art related projects, such as art exhibits, shadowplays, and a stop-motion public service announcement. I have no online portfolio yet, but I have shameless plugs of published stuff in this blog.


or kung gusto mong tagalog, at medyo updated (12132011)


Fellow si Acuña para sa Poetry and Fiction in Filipino noong 10th IYAS Creative Writing Workshop. Nagtapos siyang cum laude sa programang BA Communication Arts (writing major) sa Unibersidad ng Pilipinas Los Baños, kung saan naging punong patnugot din siya ng UPLB Perspective. Maiispatan ang ilan sa iba niya pang katha / likha sa Duguang Lupa at Tulagalag ng KM64 Poetry Collective, sa Sunday Times Magazine, sa Kritika Kultura: The Anthology of New Philippine Writing in English, sa UNDER THE STORM: An Anthology of Contemporary Philippine Poetry, sa Philippines Free Press, sa UP Forum, sa Quarterly Bathroom Companion Comics Compendium, at sa Blinds: Pantas Tomo IX. May apat din siyang komix tungkol sa UPLB na mabibili pa rin pero hindi sa mga suking tindahan ng libro: Lihim ng mga Lespu, Ang Engkwentro sa Palma Bridge, Panayam kay Io at Ang Sandatahang Banga, kung saan ang naunang dalawa ay isinalang sa nasabing palihan. May masasama pa siyang mga balak na maglabas pa ng mga katulad na materyal. Sa daigdig ng sining-biswal, ng komix, ng http://carcosite.blogspot.com, at ng pang-araw-araw na buhay, umiiral siya bilang si Tilde.

1 comment:

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]