Tuesday, December 20, 2016

paghantong sa panimula

paligsahan na naman ng pagsulat sa social midya ng kani-kanyang year-end essay, pero dito ako sa munting sulok maglalahad ng kuru-kuro sa taong ito ng ungguyan. ito na marahil ang isa sa pinaka-produktibo kong taong magiging pamantayang mahirap mapantayan muli sa nagbabadyang taon, pero kailangang magsumikap upang mahigitan pa ang sarili. sarili lang naman ang mainam na maging pamantayan ng buhay at hindi ang iba; sa ganitong pagtingin, mapananatili ang pagiging tao: kung paano umunlad o umatras mula sa ipinapalagay na ideyal. nag-update ako ng cv, at sa tuwing ginagawa ito, hindi maiwasang sukatin ang pagkatao batay sa mga ginawa at hindi, nakumpleto at hindi, atpb. natanggap naman sa pinaghandaang aplikasyon at pinalad na matanggap sa posisyon. panibagong kabanata ang susunod na taon; ganito ang pakiramdam noong disyembre 2015. magliligpit na naman ng gamit at maglilipat ng kuta. umaasa sa pinakamainam, maghahanda sa pagsubok. tulad ng pag-ikli ng aking bionote at pagbawas ng isasamang detalye, gayundin ata ako sa blogging, o kung anumang tawag dito. baka mas lalong nananahimik at nagmamasid na lamang kapag tumatanda. baka nababago ang pokus mula sa sarili tungo sa iba. sana maging handa sa paparating na hamon. at sana walang nagbabasa at nagwawaldas ng oras sa espasyong ito. sa dami ng sinabi, parang wala naman akong nasabi sa kabila ng dami ng nais sabihing mga alalahanin sa pagdating sa teritoryong hindi pamilyar sa puntong ito.

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]