Wednesday, October 31, 2012

Sa Kaniyang Bumabasa sa Akin (Borges)

burador, as useless. pakasabog lang.

Sa Kaniyang Bumabasa sa Akin
sobrang layang salin ni Tilde Acuña
ng salin ni Tony Barnstone
ng tula ni Jorge Luis Borges

Hindi ka matitinag. Hindi ba nila ipinahatid
(silang mga puwersang humahawak sa iyong kapalaran)
ang katiyakan ng alabok? Hindi kaya maaaring
ang oras mong di-maibabalik ay ang mismong ilog
na nagtataglay ng salaming maliwanag na nagpabatid kay Baybayan
ng kanyang pagiging panandalian? Inilaan ang isang tipak ng marmol
para sa iyo, iyon bang hindi mo babasahin, nakalilok na
sa lungsod, lapida, mga petsa ng patay.
At mga panaginip ng panahon ang ibang tao,
hindi tansong pinatigas, gintong pinalinis. Sila'y alabok
katulad mo; si Alimugkat ang sansinukob.
Anino, magbibiyahe ka sa kung anong nakaungos na naghihintay,
ang nakamamatay na aninong naghihintay sa gilid.
Dalumatin ito: kahit papaano'y namatay ka na.

Tuesday, October 30, 2012

Ang Katotohanang Nalalaman ng Patay (Anne Sexton)

burador, as useless. all souls kasi, motherfvckers. so sad, you're dead.

Ang Katotohanang Nalalaman ng Patay
sobrang layang salin ni Tilde Acuña ng tula ni Anne Sexton

Wala na, sabi ko sabay larga mula sa simbahan,
nang tumatanggi sa prusisyong naninigas sa puntod,
nang hinahayaan ang bangkay na mag-isang lulan ng karo.
Hunyo ngayon. Pagod na akong maging matapang.

Tumulak kami tungong Malampaya. Aking nilinang
ang sarili kung saan umaandap-andap ang araw sa himpapawid,
kung saan umiindayog ang karagatang tila tarangkahang bakal
at nagkadaup-palad tayo. Sa ibang bayan namamatay ang mga tao.

Aking sinta, lumalagapak ang hangin na parang mga bato
mula sa tubig na pinilakan ang puso at nang nagkadaup-palad tayo
napadpad ang kabuuan natin sa palad. Walang nag-iisa.
Pumapatay ang mga tao para rito, o para sa ganitong halaga.

At ano naman hinggil sa patay? Nakahimlay sila nang walang panyapak
sa kanilang mga bangkang bato. Mas higit silang kawangis ng bato
kaysa sa karagatan sakaling mapigilan ito. Tumatanggi silang
mabiyayaan, lalamunan, mata at buto ng mga daliri.

Sunday, October 28, 2012

shit, sem ends: farewells, books, flashbacks

octoberust appeared like a selfulfiling prophecy that is but a mere hint of apparition once compared with last year's month-long harvest from the first til the last day of the month preceding samhain with a countdown as if going higher up or lower down a lift [oh, here is a screencap from Brazil]


as i've remarked hours ago, probably more than half a yesterday ago, how art thou, attention span? can't even finish watching a film in one sitting. if this isn't anxiety, don't know what the fvck this is. in the process of struggling with anxiety, i think i've heard sam lowry and I ask, you're dead, i've killed you--? to which jill layton and you answered in unison, care for some necrophilia? and after the journey into the mindfvck of a labyrinthine brazil, after a couple of sittings, their story concluded, and i find myself

Saturday, October 27, 2012

Salin (Milosz + Zagajewski)

After the cut are translations (of translations?) of poems originally written by two favorite Polish poets, next, of course, to dear Szymborska. "Try to Praise the Mutilated World" by Adam Zagajewski; and "Faith" by Czeslaw Milosz.

Friday, October 19, 2012

nickel victory (melon plug)


the "positive version (? ie with colors not ctrl+i-ed ?)" of the piece "nickel victory" shall be included in the second collection of Melon, "a mini-comic pin-up collection by some of the most talented (and friendly) local komik creators in the scene." it shall be available at the komikon 2012 next saturday, october 27, where there shall also be copies, i believe, of quarterly bathroom companion comics compendium (qbccc). not sure if the plague anthology shall also be available, since copies were sold during the summer komikon. no new title from me this year. no booth as well. busy as hell with the usual acad hell week and recent smite week of, you know, well, you shall know, if you don't, i would rather not discuss as you might not be interested.* re: nickel victory, i don't think i can really do, you know, pin-ups but i guess somehow i have achieved something however trivial by having nickel victory included in such a collection. salamat sa mga nangalap ng dibuho. that is all kbye. *just in case you are interested, read teo marasigan's take on the issue of akbayan's disqualification. how i hate foolish hearts, drama kings, and their ilk.

* 1800 update. melon posted a cover. appending it here: *

Thursday, October 11, 2012

ten eleven twelve

not really mm dd yy or month day year but day day day where ten is yesterday eleven is today twelve is tomorrow, thus, this day encompasses all time, how profound and meaningful, so let me share how things are amid my recent inactivity in social media where i was more or less average in terms of being active. i plan to stay inactive, as being a vicarious spectator seems kinda fine (and fun, look at whatever the fvck these jesters or university publications are discussing. well, at least, the religious fanatics remain passionate with their stand, the jesuits point out how fanatical the fanatics are, and the brothers stand for all the stands of all the people in the world and beyond. fun. observing is fine. and fun.). i am involved offline anyway (cybercrime law TRO? i was in the streets in front of the supreme court with the critics of the controversial law last october 9, protesting, so here i am to reap what we sow, and to dare say the people who see any good with that law shall go fvck themselves). anyway. life update slash prompt. after. this. cut.

Thursday, October 4, 2012

shameless eraserase plug


amid all the hack and slash and all those v masks and blocked comments and blacked photos to bomb the fvck out of the brains of the champions of cybercrime law and the bullcrap of the palace's apologists comes a timely read that was sorta forecasted months ago. enough of the lengthy intro as life-threatening deadlines fire warning shots from all directions. [click here] to view and / or download "THE WORDS GET IN THE WAY #1, an anthology of erasures! Not featuring non-work from Angelo Suarez, Tilde Acuña, Nerisa Del Carmen Guevara, Petra Magno, A Despi, and Katrina Alvarez!" assembled by adam david. *update 10062012 0445: along w this zine, see other new titles from youth and beauty brigade [here] and on a not-so-related note, something from Datu's Tribe:

"Kung may PAKI ka sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, PAKI-kalat, PAKI-SHARE, PAKI-upload sa torrent sites, PAKI-download at PAKI-burn sa cd at ipamigay itong mga kanta galing sa huling album namin. Punung-puno ng mga maaanghang na love songs na dinededix namin sa presidente't mga senador na pulpol na nagpasa sa Cybercrime Law!!! Eto ang link: http://www.mediafire.com/?a8ct31cqbhanx

Pakiusap lang, PINAMIMIGAY ITO NG LIBRE kaya wag pagkakitaan (kasi di kami kumita dito, hahaha!) #iamnotacriminal \m/@@\m/"*

Monday, October 1, 2012

october rust, bloody mondayhaving a bloody hellweek in all aspects you can think of. and oh, btw,


cyber martial law uranus. see what i did there? of course you did.

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]