Saturday, September 15, 2012

Mga Bulawang Bundok (Rozewicz )

burador palagi. tumagay ng berso. sa panahon ng lumbay. sa sandali ng panghihinayang na sana ay ganito at sana ay ganoon. andami kong shit. ipagpatawad. buntonghininga. paglilinaw: hindi pa ako veinteseis.

Mga Bulawang Bundok
malayang salin ni Tilde Acuña ng salin ni 
Wlodek Fenrych ng tula ni Taduesz Rozewicz 
sa himig ng mga pangitain ni Franz Sedlacek


Unang beses
kong nakita ang mga bundok
noong ako'y dalawampu't anim
na taong gulang

Hindi ako tumawa
hindi sumigaw
sa kanilang presensya
pabulong akong nagsalita

Sa aking pag-uwi
tumungo ako upang ilarawan
sa aking ina
ang hitsura ng mga bundok

Mahirap itong ilarawan
sa gabi
iba ang hitsura ng lahat
mga bundok at mga salita

Tahimik si ina
baka napagod siya
at nakatulog

sa mga ulap
yumabong ang Bulan
ang bulawang bundok
ng madlang salat.

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget