Wednesday, September 26, 2012

shameless pagmulat plug

i think they published three of my poems. go get a copy. karMa kolektib is a uplb-based student organization. i think this is their first zine since i left and graduated and wandered elsewhere and so on. apir jesa and jona and karMa residents. contact them, stalk them, haunt them and get a copy. lifted from their page:"Mula sa kadiliman sa pagkakasara ng mga talukap,
magpupumilit manghimasok ang liwanag--marahan,
hanggang siyang pikit ang kusang magmumulat ng sariling mata.

PAGMULAT /Koleksyon ng mga tula mula sa Kartunista-Manunulat Kolektib /P20 /Para makakuha ng kopya, kontakin lang ang kahit na sinong kasapi ng KarMa Kolektib. (O pwede ring mag-iwan ng order sa Karma Komiks.)"

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget