Saturday, August 13, 2011

Translation Tangka / Salin Attempt (Brecht's)

Since I cannot complete anything I am attempting to write, I tried translating. I don't know if someone did this already. If so, google didn't tell me. OR, rather, google didn't "inform" me, you cyber bullies.

***
The Interrogation of the Good by Bertolt Brecht

Step forward: we hear
That you are a good man.
You cannot be bought, but the lightning
Which strikes the house, also
Cannot be bought.
You hold to what you said.
But what did you say?
You are honest, you say your opinion.
Which opinion?
You are brave.
Against whom?
You are wise.
For whom?
You do not consider your personal advantages.
Whose advantages do you consider then?
You are a good friend.
Are you also a good friend of the good people?
Hear us then: we know.
You are our enemy. This is why we shall
Now put you in front of a wall. But in consideration
of your merits and good qualities
We shall put you in front of a good wall and shoot you
With a good bullet from a good gun and bury you
With a good shovel in the good earth.

***

Pag-iimbestiga sa Mabuting Pilipino salin ni Tilde Acuña

Lumapit ka: balita namin
mabuti kang Pilipino.
Hindi ka raw masusuhulan. Ngunit alalahaning:
maging ang lintik
na sumasapul sa kubo
ay hindi rin nababayaran.
Naninindigan ka sa iyong sinabi.
Pero ano nga ba ang sinabi mo?
Tapat ka, at naghahayag ng palagay.
Aling palagay?
Magiting ka.
Sino'ng kaaway?
Matalino ka.
Para kanino?
Hindi mo tinitingnan ang iyong kahusayan.
Kaninong kahusayan ang tinitingnan mo?
Mabuti kang kaibigan.
Mabuti ka rin bang kaibigan ng mabuting sambayanan?
Pakinggan mo kami: alam namin.
Katunggali ka namin. Kung kaya't ngayon ika'y aming
ihaharap sa dingding. Pero sa pagtingin
sa iyong kahusayan at mabuting mga katangian,
ihaharap ka namin sa mabuting dingding at ika'y bibirahin
gamit ang mabuting punglong ipuputok ng mabuting baril at ika'y ililibing
sa mabuting lupa gamit ang mabuting pala.

***

And, hi there, fans of Noel Cabangon. I hope you're doing well. If you didn't dig the point of mentioning the singer/songwriter, [read this article]. And, oh, happy 85th birthday, Fidel Castro.

2 comments:

  1. ayus! hehe naangkin mo ang tula ng ipalit ang salitang Pilipino sa tao, pero ayus!

    ReplyDelete
  2. salamat, pia! nilubos ko na hanggang pamagat kasi <3 ko si Noel Cabangon at ang song niyang er... very inspiring! haha

    ReplyDelete

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]