Wednesday, February 27, 2013

Tuesday, February 26, 2013

nagpapatuloy ang daan (eduardo galeano)

burador, tulad ng pang-araw-araw. pasensya na ed. sana oks lang itong napili ko at sana e hindi gaanong nakabastos sa iyong obra. pagbigyan mo na ko, okay? araw ko naman daw ngayon, bagamat hindi kailanman magagagap ang esensya ng pag-iral.

nagpapatuloy ang daan
malayang salin ni tilde acuña ng salin ni mark fried
ng kuwento ni eduardo galeano


tuwing may namamatay, tuwing nauubusan siya ng oras, anong nangyayari sa mga paglalagalag, pagnanais, at pagsasalitang tinatawag sa pangalan niya?

sa isang grupo ng mga katutubo, nawawalan ng pangalan ang sinumang namamatay. ihinahalo ang abo niya sa sabaw o sa inumin at pinagsasaluhan ng lahat. matapos ang ritwal, hindi na pinapangalanan ninuman ang taong namatay: ang namatay na kasalukuyang nabubuhay sa ibang katawan, ay tinatawag sa ibang ngalan, lagalag, nais at salita.

Sunday, February 10, 2013

lateralobZen beast in transitu

seasons greetings, chinese friends. exhibit "in transitu" opens tomorrow feb 11 9am at bulwagang diego cera gallery and runs until march 1. gallery hours: 9am - 6pm, mondays to saturdays. salamat ser joey gianan vargas, ssc-r manila center for culture and the arts, san sebastian college - recoletos manila.


[detail of "lateralobZen beast"]

Sunday, February 3, 2013

omaca-an intermission

here's an intermission or maybe a spin-off of some sort after reading in damiana E's intro [sa MYTHS, i think?] something that stated how leeches came to be. i think she referenced adeva as the source of the data, but i haven't read the actual story, so, here is what came up:


here are the links to the previous drawings: [re-viewing] [othering] [teasing] and links to the annotes from tekstong bopis: [prelude] to annotations; [-1-] CANNIBAL GIANTS; [-2-] KAINGIN VS THE WILD;" [-3-] TWO APPROACHES; [-4-] THE FALL OF RAJAH SOLAIMAN; and [there's a fifth one coming,  i'll just update this post by then].  [-5-] THE HAUNTED RING [updated: 02082013].

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]