Tuesday, February 26, 2013

nagpapatuloy ang daan (eduardo galeano)

burador, tulad ng pang-araw-araw. pasensya na ed. sana oks lang itong napili ko at sana e hindi gaanong nakabastos sa iyong obra. pagbigyan mo na ko, okay? araw ko naman daw ngayon, bagamat hindi kailanman magagagap ang esensya ng pag-iral.

nagpapatuloy ang daan
malayang salin ni tilde acuña ng salin ni mark fried
ng kuwento ni eduardo galeano


tuwing may namamatay, tuwing nauubusan siya ng oras, anong nangyayari sa mga paglalagalag, pagnanais, at pagsasalitang tinatawag sa pangalan niya?

sa isang grupo ng mga katutubo, nawawalan ng pangalan ang sinumang namamatay. ihinahalo ang abo niya sa sabaw o sa inumin at pinagsasaluhan ng lahat. matapos ang ritwal, hindi na pinapangalanan ninuman ang taong namatay: ang namatay na kasalukuyang nabubuhay sa ibang katawan, ay tinatawag sa ibang ngalan, lagalag, nais at salita.

No comments:

Post a Comment

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]