Friday, September 14, 2012

Isang Tinig (Rozewicz)

burador palagi.

Isang Tinig
malayang salin ni Tilde Acuña ng salin ni 
Czeslaw Milosz ng tula ni Tadeusz Rozewicz
sa himig ng mga pangitain ni Zdzislaw Beksinski


Kanilang kinakatay kanilang pinahihirapan ang isa't isa
sa pananahimik sa pananalita
na para bang may isa pa silang
buhay na madaranas

ginagawa nila itong
para bang kanila nang nakalimutan
na ang kanilang mga katawan
ay nakakiling sa kamatayan
na ang panloob ng mga tao
ay mabilis gumuho

walang habag sa isa't isa
mas mahina pa sila
kaysa mga halaman at hayop
maaari silang mapaslang sa isang salita
sa isang ngiti sa isang tingin.

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget