Friday, September 21, 2012

Vietnam sa tatlong wika (Szymborska)

pagkatapos ng cut ang english at polish na bersyon. ang filipinong bersyon ay salin ng inyong lingkod mula sa naispatang ingles na bersyon. tula diumano ni Wislawa Szymborska, pero hindi ko malaman kung sinong ikecredit sa salin mula sa orihinal tungong ingles. ginugunita ngayon ang deklarasyon ng batas militar. may exhibit sa u.p. diliman at los baños. at maraming shit noong may martial law at ngayong may cybercrime law na sa esensya, e-martial law pero hindi nangangahulugang makakasapat ang e-struggle upang lansagin ito. k? k.

"Ale, ano'ng pangalan mo?" "Ewan ko."
"Ilang taon ka na? Saan ka nakatira?" "Ewan ko."
"Bakit ka naghukay ng lungga?" "Ewan ko."
"Gaano katagal ka nang nagtatago?" "Ewan ko."
"Bakit mo kinagat ang daliri ko?" "Ewan ko."
"Hindi mo ba alam na hindi ka namin sasaktan?" "Ewan ko."
"Kanino ka kampi?" "Ewan ko."
"Digmaan ito, kailangan mong pumili." "Ewan ko."
"May buhay pa ba sa sityo ninyo?" "Ewan ko."
"Mga anak mo ba'ng mga 'yan?" "Oo."

***

“Woman, what’s your name?”  ”I don’t know.”
“How old are you?  Where are you from?”  ”I don’t know.”
“Why did you dig that burrow?”  ”I don’t know.”
“How long have you been hiding?”  ”I don’t know.”
“Why did you bite my finger?”  ”I don’t know.”
“Don’t you know that we won’t hurt you?”  ”I don’t know.”
“Whose side are you on?”  ”I don’t know.”
“This is war, you’ve got to choose.”  ”I don’t know.”
“Does your village still exist?”  ”I don’t know.”
“Are those your children?”  ”Yes.”

***

Kobierto, jak sie nazwasz? – Nie wiem.
Kiedy sie urodzilas, skad porchodzisz? – Nie wiem.
Diaczego wykopalas sobie nore w ziemi? – Nie wiem.
Odkad sie tu ukrywasz? – Nie wiem.
Czemu ugryzlas mnie w serdeczny palec? – Nie wiem.
Czy wiesz, ze nie zrobimy ci nic zlego? – Nie wiem.
Po czyjej jestes stronie? – Nie wiem.
Teraz jest wojna, musisz wybrac. – Nie wiem.
Czy twoja wies jeszcze istnieje? – Nie wiem.
Czy to sa twoje dzieci? – Tak.

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget