Wednesday, September 12, 2012

himagsik + protesta"Isang memorabilia exhibit ng mga bagay na may kinalaman sa panahon ng Batas Militar na pagmamay-ari ng isang dating aktibista noong Martial Law, isang personalidad o icon, o replika ng naturang gamit. Kaakibat ng bawat piyesa ay artikulo/sanaysay o likhang sining tungkol sa memorabilia item o sa taong itinatampok na gawa ng ang isang bagong henerasyong aktibista o kabataan.
Magbubukas ang exhibit sa ika-14 ng Setyembre, 2012 (Biyernes) ng alas-4:00 ng hapon sa Basement lobby ng UP Diliman Main Library. Iniimbitahan po ang lahat na dumalo at gunitain ang protesta at himagsik noong Martial Law at muling sariwain ang mga buhay at sakripisyo, mga aral, kabiguan at tagumpay ng kilusan ng mamamayan na humubog sa kasaysayan ng bansa.
TULOY ANG LABAN! NEVER AGAIN TO MARTIAL LAW!"

No comments:

Post a Comment

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]