Tuesday, October 30, 2012

Ang Katotohanang Nalalaman ng Patay (Anne Sexton)

burador, as useless. all souls kasi, motherfvckers. so sad, you're dead.

Ang Katotohanang Nalalaman ng Patay
sobrang layang salin ni Tilde Acuña ng tula ni Anne Sexton

Wala na, sabi ko sabay larga mula sa simbahan,
nang tumatanggi sa prusisyong naninigas sa puntod,
nang hinahayaan ang bangkay na mag-isang lulan ng karo.
Hunyo ngayon. Pagod na akong maging matapang.

Tumulak kami tungong Malampaya. Aking nilinang
ang sarili kung saan umaandap-andap ang araw sa himpapawid,
kung saan umiindayog ang karagatang tila tarangkahang bakal
at nagkadaup-palad tayo. Sa ibang bayan namamatay ang mga tao.

Aking sinta, lumalagapak ang hangin na parang mga bato
mula sa tubig na pinilakan ang puso at nang nagkadaup-palad tayo
napadpad ang kabuuan natin sa palad. Walang nag-iisa.
Pumapatay ang mga tao para rito, o para sa ganitong halaga.

At ano naman hinggil sa patay? Nakahimlay sila nang walang panyapak
sa kanilang mga bangkang bato. Mas higit silang kawangis ng bato
kaysa sa karagatan sakaling mapigilan ito. Tumatanggi silang
mabiyayaan, lalamunan, mata at buto ng mga daliri.

No comments:

Post a Comment

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]