Sunday, June 29, 2014

bilangan na ng araw

Pagbibilang
malayang salin ni Tilde Acuña
ng tula ni Philip Larkin


Madaling gawin
Ang pag-iisip nang nakabatay sa isa--
Isang silid, isang banig, isang silya,
Isang taong naririyan,
Makabuluhan; isang tungkos
Ng nais ang matutugunan,
Isang napunang ataul.

Ngunit mas mahirap gawin
Ang pagbibilang hanggang dalawa;
Dahil kailangang ikaila ang isa
Bago ito masubukan.

No comments:

Post a Comment

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]