Thursday, September 11, 2014

Huwag Hayaang Mapawi ang Sandaling Maaliwalas

Huwag Hayaang Mapawi ang Sandaling Maaliwalas
aking malayang salin ng tula ni Adam Zagajewski

Huwag hayaang mapawi ang sandaling maaliwalas
Pabayaang tumagal ang matingkad na kuru-kuro
kahit halos puno na ang pahina ng umaandap na liyab
Hindi pa natin napapantayan ang ating mga sarili
Mabagal lumago ang kaalaman tulad ng ngipin
Sungki pa rin ang tayog ng sangkatauhan
sa itaas ng puting pinto
Mula sa malayo, ang masiglang tinig ng trumpeta
at ng awiting tulad ng kuting kung tumiklop
Hindi nahuhulog sa kawalan ang anumang lumilipas
Ipinalalamon pa rin ng hurnero ang uling sa apoy
Huwag hayaang mapawi ang sandaling maaliwalas
Sa matigas at tigang na bagay
Kailangan mong lilukin ang katotohanan

No comments:

Post a Comment

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]