Sunday, October 23, 2011

SAMHAIN COUNTDOWN 09


symphony [v]

[kelangan nang hamunin ang sarili at magsimula ng countdown at magdrawing ulet. hindi. hindi x days before xmas. samhain. 09 days na lang, samhain na. btw, kasalukuyang nilulusaw ng salimbayan ng 9th doctor at live performances ng the mars volta ang utak ko at sana makapagsulat pa ko neto mamaya! apir!]

something i think is unrelated but i think is beautiful:something i think is unrelated and kind of wicked and wasak:


something i think is new and sweet and something for someone:


how beautiful esp after yesterday's insults and violence and callousness.

No comments:

Post a Comment

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]