Saturday, January 7, 2012

Kung Dapat Tayong Mamatay (Claude McKay)

Burador, as usual. Sa wakas, medyo disente, ata, na adaptasyon. Ang pangunahing naging problema ko rito e kung 'tayo' o 'kami' ang gagamitin. Tsaka yung "Like men" at "cowardly," binalak kong isaling "lalaking tunay" at "babakla-bakla." Kidding lang. Nirepaso ko na rin ito nang kaunti. Hayun. Muli, mga bathala, gusto ko na pong makasulat, pero, sa ngayon, ito muna.

Kung Dapat Tayong Mamatay
ni Claude McKay [text], salin ni Acuña

Kung dapat tayong mamatay, huwag hayaang maging parang baboy
Tinutugis at kinukulong sa karumaldumal na kural,
Habang kumakahol sa atin ang mga asong ulol at hayok,
Sinasagawa ang kanilang panlilibak sa ating sinumpang uri.
Kung dapat tayong mamatay, O hayaan nila tayong mamatay nang marangal,
Upang ang dugo nating pinakaiingata'y hindi tumigis
Nang walang katuturan; maging ang mga nilalansag nating halimaw
Ay maoobligang magpugay sa atin, bagamat mga bangkay!
O mga kapatid! salubungin natin ang panlahatang katunggali!
Kahit lubos na kapos sa bilang, tayo nang ipakita ang tapang,
at tapatan ang sanlibo nilang dagok ng isang pangwakas na bigwas!
Ano naman kung nakaabang sa atin ang nakabukang hukay?
Buong-giting nating harapin ang malulupit na kamadang bahag ang buntot,
Kahit pilit sinasandal sa dingding, nalalagutan ng hininga, patuloy pa ring papalag!

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget