Tuesday, July 1, 2014

Leksyon ng Bomba

Leksyon ng Bomba
malayang salin ng sipi mula sa Ang Hari (The King) ni Donald Barthelme

Pero ipagpalagay mo ang lohika. Noong unang panahon, may layuning militar ang pambobomba o iba pa —paglusob sa looban ng riles, pagdurog sa mga pabrika ng kaaway, pagsara sa mga pantalan, mga gano'ng shit. Ngayon, hindi na gano'n. Ngayon, ginagawa ang pambobomba upang maging karanasang pang-edukasyon. Para sa mga binomba. Pedagohiya ang pambobomba. Sa bubungan, isang sibilyang may patpat ng puting posporus ang malalim na nag-iisip kung gaano katagal niya pang nais magpatuloy ang giyera.

No comments:

Post a Comment

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]