Tuesday, September 27, 2011

May Bagyo, Walang Pasok


May Bagyo, Walang Pasok

Signal number ano ba ang
sampunlibong estudyante?
Wala akong instrumentong
panukat nito, subalit

klarong kahit walang sikat
ng araw: ang sampunlibong
estudyanteng sumuspinde
sa klase ay hindi anggi,

hindi ambon kundi unos
ang mamamayang nag-aral
ng lipunan sa lansangan,
kung saan bumabagyo ng

protesta, kung saan hindi
kailangang sabihing walang
pasok upang lumiban sa
opisina man o 'skwela,

kung sa'n nagbabantang muli--
hindi si Ondoy kundi--ang
mga sinalanta nitong
walang masilungan, walang

makain, walang anuman
dahil sa pagkakait ng
naghahari, at kung saan
mapatutunayang muli:

Walang pasok t'wing may Sigwa.~arbeen acuna, na iba pa kay tildeng dibuhistang lumpen, somewhere
sa metro manila ika-27 setyembre habang nangwawasak si pedring.
btw, kuhang-larawan ko yan^ noong ika-23 setyembre sa mendiola
at hunghang ang nagsabing 1k tao lang ang nagrehistro ng protesta.


No comments:

Post a Comment

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]