Monday, December 26, 2011

Tugon sa Kasamang... (Mao)

Tugon sa Kasamang Tagasalin
ni Mao Zedong, salin ni Acuña

Dito sa munting daigdig,
Sumibad laban sa dingding ang ilang niknik,
Walang tigil na humuhuni,
Minsa'y humihiyaw,
Minsa'y humahalinghing.
Nagpapasan ng yabang bilang dakilang bansa ang mga langgam sa puno ng balang,
At binabalak ibagsak ng mga kulisap ang dambuhalang punongkahoy.
Sinasaboy ng amihang mula kanluran ang mga dahon sa Kamaynilaan,
At humahaginit at sumasalimbay ang mga palaso.
Marami pang tagumpay ang nagsusumamong makamit,
At parating dapat aksyunan agad;
Umiikot ang mundo,
Lumilipas ang panahon.
Lubhang matagal ang sampunlibong taon,
Sunggaban ang araw! Sunggaban ang oras!
Bumabangon ang Apat na Dagat, sumisilakbo ang mga ulap at tubig,
Yumayanig ang Limang Lupalop, umaangil ang hangin at kulog.
Hindi mapipigil ang ating hukbo,
Palayasin ang mga salot!

[Nandito ang naunang tatlong salin na may intro.] Di ko alam kung sino si Kuo Mo-jo. Interpreter daw sabi ng Google. Anyway, Ito ang orihinal na teksto mula sa facebook post ng UP KILOS NA--mula pala [dito] ang tula.:

REPLY TO COMRADE KUO MO-JO

--to the tune of Man Chiang Hung

January 9, 1963

On this tiny globe
A few flies dash themselves against the wall,
Humming without cease,
Sometimes shrilling,
Sometimes moaning.
Ants on the locust tree assume a great-nation swagger
And mayflies lightly plot to topple the giant tree.
The west wind scatters leaves over Changan,
And the arrows are flying, twanging.
So many deeds cry out to be done,
And always urgently;
The world rolls on,
Time presses.
Ten thousand years are too long,
Seize the day, seize the hour!
The Four Seas are rising, clouds and waters raging,
The Five Continents are rocking, wind and thunder roaring.
Our force is irresistible,
Away with all pests!

No comments:

Post a Comment

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]