Sunday, November 4, 2012

gawi (mula sa retaso)

Gawi*

Ang pag-intindi sa sariling kaligtasan? Egotismo. Pagkamakasarili. Hindi kailanman dapat isipin ng bayani ang kanyang kaligtasan. Kusang-loob at agaw-buhay niyang itinalaga ang sarili sa kapahamakan para sa kapakanan ng iba; lahat ng ito bilang pagpapatotoo.

Huwag bigyang-pansin ang pagpapatampok. Tanging ang pagiging ang mahalaga. At huwag maghangad--nang dahil sa kapalaluan--ng mabilisang pagpapatotoo ng katuturan. Kung saan: huwag sikaping maging sa pamamagitan ng hambog na pagnanasang matampok, kundi dahil marapat na magkagayon.

*burador. bahagi ng kasalukuyang proyektong balak na may tentatibong pamagat na "retaso: mga tagni sa talaarawan ni gide (transliterasyon ni tilde acuña)." nawa'y mailabas bilang illustrated zine bago matapos ang taon, at hindi maudlot, pakiusap, mga bathala at diwata. pero kung mauudlot, so be it, hindi ipipilit.

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget