Thursday, February 9, 2012

8 bilang (Charles Bukowski)

Burador, of course. Para sa inyo, fothermuckerz.

8 bilang
ni Charles Bukowski [text], salin ni Acuña

mula sa banig
nanunuod ako
3 ibon
sa kable ng
telepono.

lumipad ang isa
palayo.
sumunod
ang isa pa.

naiwan ang isa,
at
maging ito
ay lumisan.

ang makinilya ko ay
lapida
nakapirmi.

at ako ay
nawili sa panunuod
ng ibon.

naisip ko lang
na ikuwento
sa iyo,
hindot.

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget