Friday, April 12, 2013

Mala-Rousseau (Baraka)

burador, as usual. parang ikaw. parang tayo. jokbye may skirmish pa bukas wag nang puro shit at maghanda, else magrelaks at malalampasan din at matatalo o mananalo lang naman

Mala-Rousseau
sobrang layang salin ni tilde acuña
ng tula ni amiri baraka


Nananatili siyang katabi ko, nananatiling malayo,
ang malabong kawalang-pakialam
ng mga pangarap niya. Nangangarap, na magpatuloy,
at magpatuloy roon, tulad ng mga hayop na lumilikas
sa pagbangon ng daigdig. Ngunit nananatiling
hindi mawari, ang pagnanasa isang pinagpagurang poot
isang saradong pantakip, para sa kaluluwang matabsing.

Kaya umatras, at saan ka tutungo? Kahon ng mga kataga
at larawan. Mga lobong bakal na nakatali sa mga bibig natin.
Napupuno ang silid, at ang tahanan. Tumatabingi ang lansangan.
Dumadausdos ang lungsod, at dumadausdos sa ilog ang mga gusali.
Ano pa roon ang natira, upang magiba? Hindi iyon malapit
o malapitan. Palayong humihilig sa anggulo ng wika.
Tinutulak nang tinutulak, lahat ng mga mata nati'y sumalungat
at sumilakbo. Mga mangingibig, kinakalas ang bakanteng balangkas.
Naghihintay sila at tumitimo at pinapanood ang mga pangarap nilang
umaga ang nilalamon.

No comments:

Post a Comment

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]