Tuesday, April 2, 2013

Ang Pagpapatiwakal (Borges)

burador. palagi. daming shit ni borges.

Ang Pagpapatiwakal
malayang salin ni Tilde Acuña
ng salin ni A.S. Kline
ng tula ni Jorge Luis Borges


Walang matitira ni isang tala sa gabi.
Maging ang mismong gabi, hindi mananatili.
Masasawi ako at aking isasama ang suma
Total ng sanlibutang hindi matagalan.
Buburahin ko ang mga gusali, mga salapi,
Mga lupalop, at ang lahat ng mga mukha.
Buburahin ko ang nakaraang nasalansan.
Gagawin kong abo ang kasaysayan, abo ng abo.
Tinutunghayan ko ang huling takipsilim.
Pinakikinggan ko ang huling ibon.
Ipamamana ko sa wala ang kawalan.

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget