Tuesday, April 30, 2013

Sa mga Mag-aaral ng Kagawaran... (Brecht)

burador, syempre. btw, full version ng [ipinost] na trojan horse, keep out cartoon e uploaded na sa bulatlat (dot) com: [link]. takits bukas. ika nga ni john lennon, diba, a working class hero is something to be.

Sa mga Mag-aaral ng Kagawaran ng mga Manggagawa at Magsasaka
malayang salin ni Tilde Acuña ng tula ni Bertolt Brecht

Kaya nakaupo ka riyan. At gaano karaming dugo ang dumanak
Upang maari kang umupo riyan. Nababato ka ba sa ganitong mga kwento?
Mabuti pa, huwag mong kalimutang may ibang naunang umupo sa iyo
na di-nagtagal ay umupo sa mga tao. Manatiling taas-noo!
Walang kabuluhan ang iyong agham, makikita mo
At baog ang karunungan, kapag nakakahalina
Kung hindi mo ilalagak ang talino sa pakikibaka
Laban sa lahat ng kaaway ng sangkatauhan.
Huwag kalimutang nasaktan ang mga taong tulad mo
Upang maari kang umupo riyan, at hindi ang kabilang pangkat.
At huwag mong itikom ang mga mata, at huwag tumakas
Pero matutong matuto, at tangkaing matuto para sa alin.

No comments:

Post a Comment

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]