Saturday, April 6, 2013

Kasaysayang Lihim (Simic)

burador. pakyu ol.

Kasaysayang Lihim
sobrang layang salin ni tilde acuña
ng tula ni charles simic


Hinggil sa ilaw sa aking kwarto:
Ang kalooban nito'y kumakampay,
Lagim sa umagang marilim,
Kaligayahang lubos sa tag-araw.

Gagamba sa dingding,
Lamparang puyat sa pagniningas,
Panyapak na iniwan sa tabi ng kama,
Ako ang iyong hamak na kalihim.

Bola ng alabok, simpleng kaluluwang
Nagsasanggunian sa isang sulok.
Ang perlas na hikaw na kanyang naiwala,
Na matatagpuan pa lamang.

Katahimikan ng yelong lumalagpak,
Gabing napapawi nang walang bakas,
Para lamang bumalik.
Ako ang iyong hamak na kalihim.

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget