Monday, April 9, 2012

defragmentation [ii]

[Naririto] ang unang defragmentation at ang mala-paunang salita at mga katulad na piyesang nagtagpi-tagpi ng mga lyrcs ng mga kanta. AT isa pa palang sa tingin ko ay medyo kawangis na species ang mga piyesang tinipon ni Prof. Dennis Aguinalo rito sa GAGAYYEM: Mga tulang pinagtagni-tagni mula sa 59 obra at isang excuse slip ng mga estudyanteng UPLB na tumugon, kamakailan, sa kamatayan nina Ray Bernard, Given Grace, at Rochel "Cesil," bukod pa sa Instead of ni Karize Michella Uy. Ilang sipi nito ang makikita sa The Cabinet: [dito], [dito] at [dito]. Yan. Assemblage galore.

Salusalungat na Piraso

Dugong humalo sa dugo, laman laban
sa patalim [01]; di alam kung saan
nanggaling, di alam kung saan
patungo [02]. Ipaskil ang dalangin
sa pisara ng hangin [03]: mga lumang
hinaing sa relasyong inumit [04],
mga nasabi nang masasakit na salita [05];
kaluskos ng dahon, huni ng ibon, malayo
sa dilim ng kahapong [06] puro kwento, walang
istorya [07]; katulad sa segundo ng aking relong
mabilis tumakbo [08], ang alay mo'y nilisan na
ng panahon [09]. Minsan lang umulan [10],
di magpakailanman; kung sakaling dumating
ang sandaling [11] nakakasulaksok, nakaririmarim
nakapanghihilakbot, nakakasuklam [12] dala
ng kalbaryong buhat mo [13], lumikas
sa dilim, sa walang hanggang gabi [14].

[01] "Tulisan" - Wolfgang
[02] "Ang Bayan Kong Sinilangan" - Asin
[03] "Bihag" - Imago
[04] "Hanggat Maari" - Einstein Chakras
[05] "Hiling" - Paramita
[06] "Gabay" - Siakol
[07] "Galit sa Mundo" - Teeth
[08] "Parehong Lagi" - The Wuds
[09] "Alay sa mga Nagkamalay Noong Dekada Nobenta" - Dicta License
[10] "Tikmanangulan" - Razorback
[11] "Huling Hiling" - PAN
[12] "Tsong (Boypren Mo Pokpok)" - Giniling Festival
[13] "Luha" - Kapatid
[14] "Harapin ang Liwanag" - The Dawn

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget