Thursday, January 3, 2013

Aking Bubuksan ang Bintana

burador ang salin tulad ng lahat ng salin. bago matapos ang 2012, lumabas sa kamao: mga salin ng mga tula ni mao zedong [scribd] [issuu] ang portrait ni mao, at ang adaptasyon kong "dalawang ibon: isang huntahan," na lumabas rin sa qbccc3 at siklab. ang imahe sa ibaba ay bangungot ii na lumabas sa thursday never looking back [ybb]. ang bangungot i ay unang lumabas sa philippine literary folio [blog]. ang salin ng tula ni anna swir ay, ayan, nasa ibabaAking Bubuksan ang Bintana
malayang salin ni Tilde Acuña
ng tula ni Anna Swir


Masyadong nagtagal ang ating pagkakayakap.
Umibig tayo nang sagad hanggang buto.
Naririnig ko ang mga butong nadudurog, nakikita ko
ang ating dalawang kalansay.

Naghihintay ako ngayon
hanggang ika'y lumisan, hanggang
ang kalampag ng iyong mga panyapak
ay hindi na marinig. Ngayon, tahimik.

Mag-isa akong matutulog mamayang gabi
sa kubrekama ng kadalisayan.
Pag-iisa
ang unang panukat ng kalinisan.
Pag-iisang
magpapalapad sa mga dingding ng kuwarto,
aking bubuksan ang bintana
at papasok ang malakas, malamig na hangin,
kalusugan bilang trahedya.
Papasok ang pantaong pagninilay,
pati ang pantaong pakikialam,
kasawian ng ibang tao, kabutihan ng ibang tao.
Mag-uusap sila nang malumanay at mabalasik.

Huwag ka nang darating.
Isa akong halimaw,
napakadalang.

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget