Wednesday, May 15, 2013

Ang Suliranin ng Tagasalin (Ann Lauterbach)

burador. sana pagpahingahin mo na ang diwa ko. ika nga rito sa shelved artik na sana lumabas na, kung lalabas pa: sa mga eksenang “wala pang multo, internalized ang fear; at kapag lumabas na ito, deal with it.” si ser roland tolentino yang kinokowt ko, sa lecture hinggil sa nation-building at sa shake, rattle and roll. sa mass comm audi yun. okay? sa mass comm. anyway, eto na, suliranin, parang ikaw na multong handa ko nang harapin, pero ayaw pang lumabas.

Ang Suliranin ng Tagasalin
malayang salin ni Tilde Acuña
ng tula ni Ann Lauterbach

Wari mahuhulaan ang isang karaniwang sadya, kalakip ang mas kaunting salita.
Kalakip ang mas kaunti, mas karaniwang mga salita.
Mga salitang dalawa ang pantig, halimbawa.
Halimbawa: antas, o manggas.
Dalawang paborito ang mga ito, sa marami pa.
Marami pang matatagpuan kung titignan nang maigi.
Pero kahit tignan ko pa nang maigi, tiyak na ang isang salita ay hindi
Kinakailangang naririto, sa pambungad.
Isang gilid ng papel ang nakikita ko, kahel ang nakikita ko, tainga ang nakikita ko.
Mga salita ang nakikita ko at mga bagay ang nakikita ko. Isang lumang kuwento,
Walang makakahula sa karaniwang sadya.
Ang nakikita ko'y "kanyang taglamig," at ang nakikita ko'y "Ako'y abang
Turista lamang dito." Paksa ba ang mga ito ng
Pagsasalin, mga hadlang sa pagsasalin?
Nakikita ko si Juan at ang isang bukas na aklat, bukas sa isang araw
Ng Agosto. Nakadarama ako ng pagkadaig
Sa mga tanawing ito, para bang hindi ko na matatagpuan
Ang manggas man o antas. Ang mga karaniwan
At kaaya-ayang mga salita, nakaugnay sa
Mga karaniwan at kaaya-ayang mga bagay, na para bang
Ipinapahayag nilang ako'y
Nagpapahayag ng pamantayang tiyak. Ang manggas, ang antas,
Nakakahalina sila sa pag-aligid sa ibaba ng at sa loob ng
Ating mga pangangailangan: isang barong, isang baitang.
Pero isa lamang akong abang turista rito, bingi sa liwanag.
Ano itong tiara? Ano itong bagay?
Walang mahuhulaan ang karaniwan, ang paglundag nito sa kabila.

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget