Tuesday, May 7, 2013

Magkasabay (Merwin)

ganito umangkop. daanin sa pagsasalin ang pinagdaraanan. burador:

Magkasabay
malayang salin ni tilde acuña
ng tula ni w.s. merwin


Habang nag-uusap tayo
libu-libong wika ang nakikinig
walang sinasabi

habang isang pinto ang ating isinasara
mga kawan ng ibon ang lumalagos sa taglamig
ng walang-hanggang liwanag

habang inilalagda natin ang mga pangalan
maraming atin ang lalong
pinakakawalan

at hindi kailanman tutugon

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget