Friday, May 10, 2013

Isang Gawain (Milosz)

burador, di mapakali, nagkamali atang magpahiwatig, salin lang nang salin

Isang Gawain
malayang salin ni Tilde Acuña (ng salin
ni ?) ng tula ni Czeslaw Milosz

Sa pangamba at pangangatal, palagay ko'y magiging ganap ang buhay ko
Tanging kapag aking naitulak ang sariling sumambit ng pagtatapat sa madla
Magbunyag ng isang pagkukunwari, aking pansarili at sa aking panahon:
Pinapayagan tayong mapahiyaw sa wika ng mga duwende at demonyo
Ngunit ipinagbabawal ang mga salitang payak at mapagbigay
Sa ilalim ng multang lubos ang tindi na ang sinumang bibigkas ng gayo'y
Ituturing ang kanyang sarili bilang isang taong napahamak.

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget