Thursday, June 28, 2012

mga kumpas ni baybayan [i][ang mga piyesa sa "mga kumpas ni baybayan" ay mga pagtatangkang ibahagi ang ilang larawang nasagap ng limitadong pangitain matapos masumpungan sa gunita ang mga diwatang naging mahalagang bahagi ng buhay at kultura ng ating mga ninuno. mula ang pamagat sa ideyang napulot sa gradwadong klase (pp250 epiko ng Pilipinas) sa ilalim ni prop. Rosario Cruz-Lucero: na nagmula ang lahat ng katha sa malikhaing pagbabahagi at pagsasalaysay ni Baybayan. hanggang dito na lamang at hanggang sa muli. salamat sa pagbisita.]

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget