Tuesday, June 19, 2012

1st calamba 7 + 104th UP

so, it was the 103rd anniversary of university of the Philippines the day before Mozo, Cadi, Pulis, Ynik, Ruf and two friends from the community were arrested? happy rizal day and calamba seven anniv today. happy 104th to UP yesterday [see UP history]. that is all. and, here's the tanaga i wrote for the seven. its original title was "tanaga 4 x 7," as published at [upissues] and in a [facebook note].

***
pito ni Tilde Acuña


[i]
Maingay daw ang pito
at masakit sa tainga.
Ngunit nang makumpiska,
dumami ang sumipol.

[ii]
‘Ka-sandaa’t limampung
kaarawan ni pepe
nang hulihin ang pitong
tulad niyang ‘subersibo.’

[iii]
Ba’t kailangang huminto
pag lespu ang pumito?
Sa laki kasi ng t’yan,
hasel pa yang habulan.

[iv]
Nagpipighating sining,
pitong pantig per linya,
handog para sa mga
bilanggo sa Calamba.
***
there. i thank you.

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget