Tuesday, July 31, 2012

Clotilde (Apollinaire)

burador. trip trip. bad trip.

Clotilde
salin ni Tilde Acuna
ng tula ni Guillaume Apollinaire

Anemona at kolumbina
Kung saan inilatag ng lungkot
Binuksan sa mga halamanan
Sa pagitan ng pag-ibig at pag-iring

Pinanlumo ng araw
Nagtagpo ang ating mga anino
Hanggang ang araw
Ay nilusaw ng gabi

Mga diwata ng tubig
Inilugay ang kanilang buhok
At ngayo'y dapat mong tuntunin
isang paghahangad sa takipsilim.

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget