Tuesday, July 10, 2012

shorts [vii]: nikola tesla

dolphy, pahinga na at pagkamulat mo kung nasaan ka man, pakibati si tesla ng maligayang kaarawan. sinipi at sinalin ko siya: "Kapag pinaguusapan natin ang tao, may disenyo tayo ng sangkatauhan sa pangkabuuan, at bago natin ilapat ang sayantipikong paraan sa imbestigasyon ng kanyang pagkilos, kailangan natin itong tanggapin bilang pisikal na katotohanan. Ngunit mayroon bang magdududa ngayon kung sasabihing bahagi ng iisang kabuuan ang milyun-milyong indibidwal at ang lahat ng di-mabilang na tipo at katangian? Bagamat malayang dumalumat at kumilos, magkakasama tayo tulad ng mga tala sa kalangitan, hindi napipigtal ang ugnayan. Hindi nakikita ang mga ugnayang ito, pero nadarama natin sila. Nasugatan ako sa daliri, at nasasaktan ako, bahagi ko ang daliring ito. Nakakita ako ng kaibigang nasaktan, at nasasaktan din ako: iisa ang aking kaibigan at ako. At ngayon, nakita kong tinamaan ang isang kaaway, isang bultong singaw na hindi ko inaalala sa lahat ng bultong singaw sa sanlibutan, pero nalulumbay pa rin ako. Hindi ba nito napapatunayan na bahagi lamang ng kabuuan ang bawat isa sa atin?"

No comments:

Post a Comment

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]