Thursday, August 30, 2012

Huling Hiling (Verlaine)

burador palagi.

Huling Hiling
malayang salin ni Tilde Acuña
ng tula ni Paul Verlaine

Katabi ng isang hamak na bato, isang punong
Lumulutang sa simoy ng sementaryo,
Hindi nakatanim sa paggunita roon,
Ngunit 'di mapigil ang paglago, mabalasik, malaya.

May ibong dumating at dumapo roon upang humuni,
Tag-lamig at tag-init, naghahandog
Ng tapat nitong awitin—malungkot, matamis, mapait.
Ang punong iyon, ang ibong iyon ay ako at ikaw:

Ikaw, gunita; pagkawala, ako, ang agos na iyon
At talaan ng panahon. Hay, sa iyong tabi
Ang mabuhay muli, hindi namamatay! Tumpak,

Ang mabuhay muli! Aking giliw,
Ngayo'y kahungkagan, lamig, umaangkin sa aking laman...
Mapananatili bang masigla ng pagmamahal mo ang gunita?

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget