Tuesday, August 7, 2012

Kaligtasan (Dunn)

burador. [walang pasok ngayon, gov't offices, universities.] 
causa sui. sana ay ligtas ang lahat. mapanalasang umaga.
[silipin dito ang horror sa mga lovecraftiang pelikula.]

Kaligtasan
sobrang layang salin ni Tilde Acuña ng tula ni Stephen Dunn


Sa wakas, sumuko na ako sa pagiging masunurin
at tinanggihan ang malugod na pagtanggap
sa parusa man o panunudyo

ng maaliwalas na araw. Para naman sa hindi-kailanman-
makikita, sa suma-total-ng-lahat-ng-partikular,
sa Natatangi—o, kapag ito'y humantong

sa kaligtasan ako'y nakatitiyak lamang
na kailangang maging mapagparaya
sa bersyon nito ng ibang tao.

Ang mumunting panalanging aking ihinanda'y
may kargada sa mga loob nilang matatatag na tunog
ng lagari at lamig.

1 comment:

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget